source: aowow

Name Size Rev Age Author Last Change
../
cache 187   15 years george * Přidáno: Ignorovat také obsah podsložek aowow cache .
configs 435   14 years george * Upraveno: Název projektu umístěný jako pruh v horní části obrazovky …
images 501   11 years chronos * Opraveno: Ignorování obsahu podsložek s obrázky aowow.
includes 823   9 years chronos * Fixed: PHP SIGSEG because class declaration was after first usage of it.
templates 502   11 years chronos * Upraveno: Doplněny pokyny pro zprovoznění AoWoW
templates_c 170   15 years maron
tools 175   15 years maron Nastavení importu aowow
.htaccess 439 bytes 170   15 years maron
account.php 3.8 KB 171   15 years maron Tato + minulá revize obsahuje aowow
ajax.php 2.3 KB 170   15 years maron
comment.php 3.3 KB 170   15 years maron
faction.php 3.7 KB 170   15 years maron
factions.php 1.1 KB 170   15 years maron
icons.tar.bz2 11.7 MB 424   14 years george * Obrázky z větve AoWoW vyhozeny z repozitáře, protože jejich uchování …
index.php 3.0 KB 364   14 years maron * Opraveno: Exportování lua souborů. * Opraveno: Zobrazování hlavní …
item.php 15.4 KB 170   15 years maron
items.php 1.9 KB 170   15 years maron
itemset.php 2.6 KB 170   15 years maron
itemsets.php 1.2 KB 170   15 years maron
latest.php 2.4 KB 170   15 years maron
main.php 294 bytes 364   14 years maron * Opraveno: Exportování lua souborů. * Opraveno: Zobrazování hlavní …
maps.php 283 bytes 170   15 years maron
npc.php 8.2 KB 170   15 years maron
npcs.php 1.7 KB 170   15 years maron
object.php 2.1 KB 170   15 years maron
objects.php 2.4 KB 170   15 years maron
opensearch.php 2.5 KB 170   15 years maron
quest.php 15.4 KB 170   15 years maron
quests.php 1.7 KB 170   15 years maron
ReadMe.txt 317 bytes 502   11 years chronos * Upraveno: Doplněny pokyny pro zprovoznění AoWoW
search.php 5.0 KB 170   15 years maron
spell.php 19.6 KB 170   15 years maron
spells.php 4.6 KB 170   15 years maron
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.