source: aowow/ReadMe.txt

Last change on this file was 502, checked in by chronos, 11 years ago
  • Upraveno: Doplněny pokyny pro zprovoznění AoWoW
File size: 317 bytes
Line 
1AoWoW
2=====
3
41) Konfigurace
5
6Zkopírujte a nastavte soubor config.sample.php na config.php ve složce configs.
7
8
92) Ikony
10
11Obsah soubour icons.tar.bz2 rozbalte do podsložky images/icons.
12
13
143) Nastavení práv adresářů
15
16Adresář cache a jeho podadresáře nastavit na přístup pro zápis pro apache web server.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.