Changeset 435


Ignore:
Timestamp:
Apr 9, 2010, 6:42:57 AM (14 years ago)
Author:
george
Message:
 • Upraveno: Název projektu umístěný jako pruh v horní části obrazovky zrušen a přesunut jen do uvítacího textu na hlavní stránce.
 • Přidáno: Možnost skrýt/odkrýt uvítací text. Uchováno v cookies.
 • Upraveno: Odkazy na Moje přeložené a Moje rozpracované sjednoceny do jednoho odkazu moje překlady umístěného v horním proužku.
Files:
6 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • aowow/configs/config.sample.php

  r175 r435  
  1818$AoWoWconf['aowow']['template'] = 'wowhead';
  1919$AoWoWconf['aowow']['cache_time'] = (60*60*24*7); // Time to keep cache in seconds (Default: 1 week)
  20 $AoWoWconf['locale'] = 1;
   20$AoWoWconf['locale'] = 8;
  2121$AoWoWconf['register'] = false;
  2222$AoWoWconf['limit'] = 300;
 • trunk/TranslationList.php

  r434 r435  
  130130  echo('<a title="Zobrazit texty podle vlastního filtru" href="?group='.$GroupId.'&amp;action=filter">Filtr textů</a> ->
  131131    <a title="Nedokončené texty" href="?group='.$GroupId.'&amp;action=mydevelop">Rozepsané překlady</a><br /><br />');
  132   WriteQuests('SELECT *, (SELECT `User`.`Name` FROM `User` WHERE `User`.`ID` = `'.$Table.'`.`User`) AS `UserName` FROM `'.$Table.'` WHERE `User` = '.$User->Id.' AND `Complete` = 0');
   132  WriteQuests('SELECT *, (SELECT `User`.`Name` FROM `User` WHERE `User`.`ID` = `'.$Table.'`.`User`) AS `UserName` FROM `'.$Table.'` WHERE (`User` = '.$User->Id.') AND (`Complete` = 0)');
  133133}
  134134
   
  155155function UserAll()
  156156{
  157   global $Database, $Table, $GroupId, $TranslationTree;
   157  global $Database, $TranslationTree;
  158158 
  159159  $ID = $Database->SQLCommand('SELECT `Name` FROM `User` WHERE `ID` = '.$_GET['user']);
  160160  $Line = mysql_fetch_row($ID);
  161   echo('<a title="Zobrazit texty podle vlastního filtru" href="?group='.$GroupId.'&amp;action=filter">Filtr textů</a>'.
  162   ' -> <strong>Počty překladů uživatele '.$Line[0].': </strong><br /><br />');
  163  
  164   echo('<table class="BaseTable"><tr><th>Skupina</th><th>Rozpracovaných</th><th>Hotových</th></tr>');
   161  echo('<strong>Počty překladů uživatele '.$Line[0].': </strong><br /><br />');
   162 
   163  echo('<table class="BaseTable"><tr><th>Skupina</th><th>Rozpracované</th><th>Hotové</th></tr>');
  165164  $Total = 0;
  166165  $Total2 = 0;
   
  175174      $Line2 = mysql_fetch_row($ID);
  176175      $GroupId = $Group['Id'];
  177       echo('<tr><td><a href="?group='.$GroupId.'&amp;action=userid&amp;not&amp;user='.$_GET['user'].'">'.$Group['Name'].'</a></td><td>'.$Line[0].'</td><td>'.$Line2[0].'</td></tr>');
   176      echo('<tr><td>'.$Group['Name'].'</td><td><a href="?group='.$GroupId.'&amp;action=userid&amp;not&amp;user='.$_GET['user'].'">'.$Line[0].'</a></td><td><a href="?group='.$GroupId.'&amp;action=userid&amp;user='.$_GET['user'].'">'.$Line2[0].'</a></td></tr>');
  178177      $Total += $Line[0];
  179178      $Total2 += $Line2[0];
 • trunk/includes/config.sample.php

  r417 r435  
  1414  'Style' => 'maron',
  1515  'Web' => array(
  16     'Title' => 'Projekt překládání textů WoW',
   16    'Title' => 'Projekt překládání textů hry WoW',
  1717    'Charset' => 'utf-8',
  1818    'Host' => 'localhost',
 • trunk/includes/global.php

  r427 r435  
  6565
  6666    //echo('<span class="MenuItem">Moje překlady: <a href="">Dokončené</a> <a href="">Rozpracované</a> <a href="">Exporty</a> Tým: <a href="">'.$Team['name'].'</a></span>');
  67     echo('<span class="MenuItem2">'.$User->Name.' <a href="'.$System->Link('/?action=logout').'">Odhlášení</a> <a href="'.$System->Link('/Options.php').'">Nastavení</a></span>');
   67    echo('<span class="MenuItem2">'.$User->Name.' <a href="'.$System->Link('/?action=logout').'">Odhlášení</a> <a href="'.$System->Link('/Options.php').'">Nastavení</a>');
   68    echo(' <a title="Vámi přeložené texty" href="'.$System->Link('/TranslationList.php?user='.$User->Id.'&amp;action=userall').'">Moje překlady</a></span>');
  6869  } else
  6970  {
   
  158159
  159160  echo('<strong>Překladové skupiny:</strong><br /><div id="TranslationMenu">');
  160   if($User->Licence(LICENCE_USER))
  161   {
  162     echo('<a title="Všechny překlady, které jste přeložil" href="'.$System->Link('/TranslationList.php?user='.$User->Id.'&amp;action=userall').'">Všechny moje texty</a><br />');
  163     echo('<a title="Všechny překlady, které jste rozepsal a nedokončil" href="'.$System->Link('/TranslationList.php?user='.$User->Id.'&amp;not&amp;action=userall').'">Rozpracované texty</a>');
  164     //TODO: počet nedokončených 
  165     echo('<br /><br />');
  166   }
  167161  foreach($TranslationTree as $Group)
  168162  {
   
  208202  echo('<?xml version="1.0" encoding="'.$Config['Web']['Charset'].'"?>
  209203  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.1//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
  210 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cs">'.
   204<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="cz">'.
  211205'<head>'.
  212206'<meta http-equiv="content-type" content="application/xhtml+xml; charset='.$Config['Web']['Charset'].'" />'.
  213207'<meta name="keywords" content="wow, quest, questy, questů, preklad, mangos, překlad, překládání, přeložený, přeložení, čeština, world of warcraft, open source, free, addon" />'.
  214 '<meta name="description" content="Projekt překládání textů hry World of Warcraft" />'.
   208'<meta name="description" content="'.$Config['Web']['Title'].'" />'.
  215209'<meta name="robots" content="all" />'.
  216210'<link rel="stylesheet" href="'.$System->Link('/style/style.css').'" type="text/css" media="all" />'.
   
  222216  echo('<title>'.$Config['Web']['Title'].'</title>
  223217</head>
  224 <body>
  225 <table id="bannertable"><tr>
  226   <td id="banner1"></td>
  227   <td id="banner"><div id="bannertitle">'.$Config['Web']['Title'].'</div></td>
  228   <td id="banner2"></td></tr>
  229 </table>');
   218<body>');
   219/*
   220echo('<table id="bannertable"><tr>'.
   221  '<td id="banner1"></td>'.
   222  '<td id="banner"><div id="bannertitle">'.$Config['Web']['Title'].'</div></td>'.
   223  '<td id="banner2"></td></tr>'.
   224'</table>');
   225*/
  230226
  231227  if(array_key_exists('action', $_GET))
 • trunk/index.php

  r433 r435  
  33include_once('includes/global.php');
  44 
   5if(!array_key_exists('HideWelcome', $_COOKIE)) $_COOKIE['HideWelcome'] = 0;
   6if(isset($_GET['Action']))
   7{
   8  if($_GET['Action'] == 'HideWelcome') $_COOKIE['HideWelcome'] = 1;
   9  if($_GET['Action'] == 'UnHideWelcome') $_COOKIE['HideWelcome'] = 0;
   10}
   11setcookie('HideWelcome', $_COOKIE['HideWelcome'], time() + 3600 * 24 * 365);
   12
  513function ShowNews()
  614{
   
  123131}
  124132
   133function ShowWelcome()
   134{
   135  global $Config;
   136 
   137  if(isset($_COOKIE['HideWelcome']) and ($_COOKIE['HideWelcome'] == 1))
   138  {
   139    $Action = '<a href="?Action=UnHideWelcome">Odkrýt úvod</a>';
   140    $HideWelcome = 'display: none';
   141  } else
   142  {
   143    $Action = '<a href="?Action=HideWelcome">Skrýt úvod</a>';
   144    $HideWelcome = '';
   145  }
   146
   147  return('<div style="'.$HideWelcome.'">'.
   148  '<div id="bannertitle">'.$Config['Web']['Title'].'</div>'.
   149  'Otevřený webový systém pro překládání textů ze hry World of Warcraft (WoW).<br />'.
   150  '<ul>'.
   151  '<li>Projekt je provozován jako otevřený vyznává principy volnosti a otevřenosti. Proto jsou texty volně ke stažení.</li>'.
   152  '<li>Projekt slouží k týmovému překladu. Kdokoliv může přispět přeložením textů a uveřejněním odkazu popř. banneru na svých stránkách.</li>'.
   153  '<li>Projekt není zaměřen pouze na jeden server a umožňuje společné překládání lidem z různých serverů. Překladatelé mohou překládat v týmech podle jména svého serveru a exportovat texty pouze od vybraných překladatelů.</li>'.
   154  '<li>Přeložené texty lze volně stahovat v různých tvarech jako XML, SQL, Addon a Lua. Přeložené texty lze tedy snadno importovat do svého free serveru nebo použít v jiných projektech.</li>'.
   155  '<li>Cílem projektu je přeložit všechny texty ze hry. Nikoliv pouze texty výprav (questů).</li>'.
   156  '<li>Texty lze překládat do dvou jazyků, češtiny a slovenštiny.</li>'.
   157  '</ul></div>'.$Action);
   158}
   159
  125160if(array_key_exists('rss', $_GET))
  126161{
   
  133168    array('Title' => 'Shoutbox', 'URL' => '?rss=shoutbox'),
  134169  );
   170   
  135171  ShowPage();
   172
   173  $Welcome = ShowWelcome();
  136174 
  137175  echo('<br />'. 
  138   '<table class="Home"><tr><td colspan="2">'.
  139   'Nacházíte se na stránce projektu překládání textů ze hry World of Warcraft (WoW).<br />'.
  140   '<ul>'.
  141   '<li>Projekt je provozován jako otevřený vyznává principy volnosti a otevřenosti. Proto jsou texty volně ke stažení.</li>'.
  142   '<li>Projekt slouží k týmovému překladu. Kdokoliv může přispět přeložením textů a uveřejněním odkazu popř. banneru na svých stránkách.</li>'.
  143   '<li>Projekt není zaměřen pouze na jeden server a umožňuje společné překládání lidem z různých serverů. Překladatelé mohou překládat v týmech podle jména svého serveru a exportovat texty pouze od vybraných překladatelů.</li>'.
  144   '<li>Přeložené texty lze volně stahovat v různých tvarech jako XML, SQL, Addon a Lua. Přeložené texty lze tedy snadno importovat do svého free serveru nebo použít v jiných projektech.</li>'.
  145   '<li>Cílem projektu je přeložit všechny texty ze hry. Nikoliv pouze texty výprav (questů).</li>'.
  146   '<li>Texty lze překládat do dvou jazyků, češtiny a slovenštiny.</li>'.
  147   '</ul></td></tr><tr><td>'.ShowLastTranslated().'</td><td class="news-box">'.ShowNews().'</td></tr></table>');
  148  
   176  '<table class="Home"><tr><td colspan="2">'.$Welcome.
   177  '</td></tr><tr><td>'.ShowLastTranslated().'</td><td class="news-box">'.ShowNews().'</td></tr></table>');
  149178         
  150179  ShowFooter();
 • trunk/style/style.css

  r427 r435  
  118118#bannertitle
  119119{
  120   font-size:24px;
  121   font-weight:bold;
   120  font-size: 24px;
   121  font-weight: bold;
   122  text-align: center;
   123  padding-bottom: 10px;
  122124}
  123125
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.