Changeset 424

Timestamp:
Apr 8, 2010, 7:52:12 AM (14 years ago)
Author:
george
Message:
  • Obrázky z větve AoWoW vyhozeny z repozitáře, protože jejich uchování a manipulace v SVN je příliš pomalé. Uloženy jako komprimovaný archív icons.tar.bz2.
Location:
aowow
Files:
7 added

Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.