Changeset 43


Ignore:
Timestamp:
Jan 29, 2009, 1:13:27 PM (15 years ago)
Author:
george
Message:

Zkopírování hlavní vývojové větve do podsložky trunk.

Files:
49 added
1 deleted
5 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • action.php

  r40 r43  
  33  include('includes/global.php');
  44
  5   if (array_key_exists('delete', $_GET) and Licence(1)) {
   5  if (array_key_exists('delete', $_GET) and Licence(1))
   6  {
  67    $QuestID = $_GET['ID'];       
  78    $Database->SQLCommand("DELETE FROM quests WHERE ID = '$QuestID' AND Language <> '0'");
   
  1011  }
  1112
  12   if (array_key_exists('type_translation', $_POST) and Licence(1)) {
   13  if (array_key_exists('type_translation', $_POST) and Licence(1))
   14  {
  1315    if (array_key_exists('1', $_POST))
  1416      $check = 1;     
   
  6769      $Database->SQLCommand("INSERT INTO `shoutbox` ( `user` , `text` , `date` , `IP` )
  6870      VALUES ( '$user', '$text', now(), '".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."');");
  69       echo 'Zprďż˝va vloďż˝ena!<br>Budete přesměrováni...';   
   71      echo('Zpráva vložena!<br>Budete přesměrováni...';   
  7072            echo '
  71         <script type="text/javascript" language="JavaScript" charset="iso-8859-2">
   73        <script type="text/javascript" language="JavaScript" charset="utf-8">
  7274            setTimeout("parent.location.href=\'index.php\'",1000)
  7375        </script>';
   
  8587
  8688    $Line = mysql_fetch_row($Database->SQLCommand("SELECT * FROM quests_vote WHERE IDuser = '$IDuser' AND IDquest = '$questID'"));
  87     if ((!$Line) and (Licence(0))) { 
   89    if ((!$Line) and (Licence(0)))
   90    { 
  8891      $Line = mysql_fetch_array($Database->SQLCommand("SELECT Vote,CountVote FROM quests WHERE ID = '$questID'"));
  89       $CountVote = $Line['CountVote']+1;
  90       $OldVote = $Line['Vote']*$Line['CountVote'];
  91       $NewVote = ($OldVote+$vote)/$CountVote;
   92      $CountVote = $Line['CountVote'] + 1;
   93      $OldVote = $Line['Vote'] * $Line['CountVote'];
   94      $NewVote = ($OldVote + $vote) / $CountVote;
  9295     
  9396      $Database->SQLCommand("UPDATE quests SET Vote = '$NewVote', CountVote = '$CountVote' WHERE ID = '$questID'");
  9497   
  9598      $Database->SQLCommand("INSERT INTO `quests_vote` ( `IDquest` , `IDuser` , `vote` ) VALUES ( '$questID', '$IDuser', '$vote');");
  96       echo 'Hlas byl uloďžen! Hlasoval jste: '.$vote.'<br /> Nyní je známka překladu '.$NewVote;   
   99      echo 'Hlas byl uložen! Hlasoval jste: '.$vote.'<br /> Nyní je známka překladu '.$NewVote;   
  97100   
  98101      WriteLog('Uživatel hlasoval: '.$vote.'! Nyní je známka překladu (<a href="form.php?ID='.$questID.'">'.$questID.'</a>): '.$NewVote, 5);
 • download.php

  r40 r43  
  2626<div style="    border: 2px dotted black;       padding: 0px 5px 5px 5px;">
  2727  <big><b><i>Pro server:</i></b></big><br>
  28   <b>Export Překladu:</b><br />
   28  <b>Export překladu:</b><br />
  2929  <form action="download.php" method="POST">
  3030    <table border="1" cellpadding="1" cellspacing="0">
 • export.php

  r40 r43  
  11<?php
  22
  3         function WithOutDiacritical($teststring){
  4                 $teststring=StrTr($teststring, "áäčďéěëíňóöřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽ", "aacdeeeinoorstuuuyzAACDEEEINOORSTUUUYZ");
  5 
  6                 return $teststring;
  7         }
   3function WithOutDiacritical($teststring)
   4{
   5  $teststring = StrTr($teststring, "áäčďéěëíňóöřšťúůüýžÁÄČĎÉĚËÍŇÓÖŘŠŤÚŮÜÝŽ", "aacdeeeinoorstuuuyzAACDEEEINOORSTUUUYZ");
   6  return $teststring;
   7}
  88
  99    $Diacritical = @$_POST['Diacritical'];
   
  2020
  2121    $BufferHeader = '
  22 /*  Generated by maron web translate application
  23     ============================================
  24    
   22/*  Generováno projektem wowpreklad.zdechov.net
   23    ===========================================
   24
  2525    WebProject: '.$Config['Web']['BaseURL'].'
  2626    E-mail: maron2@centrum.cz
 • index.php

  r40 r43  
  2020?>
  2121<br>
  22   <b>Nacházíte se na stránce free projektu překládání Questů</b><br>
  23    - Soubor je volně ke stažení, na oplátku by jste mohli přispět přeložením
  24     questů a uveřejněním odkazu popř. banneru na svých stránkách.<br />
   22  <b>Nacházíte se na stránce free projektu překládání textů ze hry World of Warcraft</b><br />
   23   - Data jsou volně ke stažení.<br />
   24   - Kdokoliv může přispět přeložením textů a uveřejněním odkazu popř. banneru na svých stránkách.<br />
  2525  <br />
  26   <b>Moderátor</b><br />
  27    - Hledám moderátora přeložených textů pro přijetí přeložených nejmíň 50 přeložených textů<br />
   26  <strong>Moderátor</strong><br />
   27   - Hledáme moderátora pro kontrolu přeložených textů.<br />
  2828  <br />
  29   <b>Pokyny pro překladatele:</b><br />
  30   - Texty překládejte včetně diakritiky, ta bude v případě potřeby odstraněna při exportování. <br />
   29  <strong>Pokyny pro překladatele:</strong><br />
   30  - Texty překládejte včetně diakritiky (háčků a čárek). Ta bude v případě potřeby odstraněna při exportování. <br />
  3131  - Taktéž překládejte všechny texty včetně názvu, ten může být odstraněn při exportování. <br />
  3232  - Prosím vyberte správný jazyk, do kterého text překládáte kvůli správnému filtrování při exportu.<br />
  33   - Speciální znaky jako: $B - Odřádkování, $N - Jméno, $C - povolání doporučuji ponechat na stejném umístění jaké měli.<br />
   33  - Význam speciálních kódů: $B - odřádkování, $N - jméno, $C - povolání.<br />
  3434  - Pro skloňování oslovení hráče použijte speciální znak $gmužský rod:ženský rod;. Dvojtečka odděluje obě varianty a středník ukončuje tento speciální příkaz. Např. "Vítej $gchrabrý rytíři:chrabrá rytířko;!"<br />
  35   - Názvy měst, míst, postav, věcí aj. překládejte pouze jednoduší slova jako město, močál, les...
   35  - V názvech měst, míst, postav, věcí aj. překládejte pouze jednoduší slova jako město, močál, les...
  3636  složitější vyzkloňujte (př. Stormwind city  ->        Město Stormwind)<br />
  3737  - Začít překládat můžete namířením kurzoru na texty a kliknutím na Nepřeložené texty<br>
  38   - Překládejte prioritní questy, tyto questy na našem serveru hráči plní nejčastěji<br />
  39   - Je doporučeno také překládat texty např. z jedené oblasti ve hře nebo najednou questy, které patří do stejného řetězu questů<br />
  40   - Měli by jste hlasovat u každého přeloženého textu (quest, npc_texty) od 1 do 5 (5 nejlepší), díky tomu se pak dá filtrovat při exportu pouze dobré questy<br>
   38  - Prioritní texty znamenají, že tyto texty plní nejčastěji.<br />
   39  - Je doporučeno překládat texty např. z jedené celé oblasti ve hře nebo najednou questy, které patří do stejného řetězu questů.<br />
   40  - Měli by jste hlasovat u každého přeloženého textu (quest, npc_texty) od 1 do 5 (5 nejlepší). Díky tomu se pak dají filtrovat při exportu pouze dobré questy<br>
  4141  - Pro překládání nestačí vložit text do PC Translatoru a nechat ho zpracovat. Je nutné provést ruční kontrolu a překlad.<br />
  42   - Dále pokud využíváte mozilu, doporučuji si stáhnout rozšiřující slovníky pro kontrolu pravopisu:
  43   <a href="https://addons.mozilla.org/cs/firefox/browse/type:3">Rozšíření do mozily</a><br>
   42  - Doporučujeme používat prohlížeč Mozilla Firefox a stáhnout si něj rozšiření pro kontrolu pravopisu:
   43  <a href="https://addons.mozilla.org/cs/firefox/browse/type:3">Rozšíření do mozily</a><br />
  4444  <br />
  4545 
  4646<?php
  4747//  Některé texty najdete <a href="http://wow-cz.wz.cz/index.php">zde</a>
  48   if (Licence(0)) {
   48  if (Licence(0))
   49  {
  4950
  5051    $UserID = $_SESSION['UserID'];
  51     $ID = $Database->SQLCommand("SELECT * FROM quests WHERE User='$UserID' AND complete = '0' order by 1 ");
   52    $ID = $Database->SQLCommand("SELECT COUNT(*) FROM quests WHERE User='$UserID' AND complete = 0");
  5253    $Line = mysql_fetch_array($ID);       
  53     if (!$Line) {} else echo '<span style="color: red"><b>Máte rozpracované Questy, měli by jste je přednostně dokončit!</b></span> <a href="ListQuests.php?mydevelop">Rozepsané questy</a><br />';
   54    if($Line[0] > 0)
   55      echo '<span style="color: red"><b>Máte rozpracované překlady. Měli byste je přednostně dokončit!</b></span>
   56      <a href="ListQuests.php?mydevelop">Rozepsané překlady</a><br />';
  5457
  55     $ID = mysql_fetch_array($Database->SQLCommand("SELECT * FROM user Where ID ='$UserID'"));       
  56     if ($ID['Email'] == '' )   
  57       Echo '<span style="color: red"><b>Nemáte nastavený e-mail, <a href="Options.php">nastavit</a></b></span>';
   58    $ID = mysql_fetch_array($Database->SQLCommand("SELECT Email FROM user Where ID ='$UserID'"));       
   59    if($ID['Email'] == '')   
   60      echo('<span style="color: red"><b>Nemáte nastavený e-mail, <a href="Options.php">nastavit</a></b></span>');
  5861
  59        
  60        
  6162  }
  6263         
 • statistic.php

  r40 r43  
  1313
  1414<br>
  15 <b>Statistika v závislosti na čase: </b><a href="http://game.zdechov.net/statistic/?Measure=18">Přeložených textů</a><br>
   15<b>Statistika v závislosti na čase: </b><a href="http://stat.zdechov.net/game/?Measure=18">Počet přeložených textů</a><br>
  1616<br />
  1717Počet stáhnutí přeložených textů v SQL souboru: <b>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.