source:

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @95   2 years chronos * Modified: Updated Common package. * Added: Explicit types for better …
(edit) @94   4 years chronos * Fixed: Missing return statement in Setup CheckState method. * Fixed: …
(edit) @93   4 years chronos * Fixed: Added missing file.
(edit) @92   4 years chronos * Modified: Improved code formatting.
(edit) @91   4 years chronos * Modified: Sum cumulative values.
(edit) @90   4 years chronos * Modified: Updated Common package files. * Modified: Updated link to …
(edit) @89   4 years chronos * Fixed: Wrong SQL column name.
(edit) @88   5 years chronos * Added: Viewport HTML tag for mobile devices.
(edit) @87   5 years chronos * Added: Allow to add multiple values in single query.
(edit) @86   6 years chronos * Fixed: Infinite loop if no value are stored for selected measure.
(edit) @85   6 years chronos * Fixed: Not working time marks for long time span graphs.
(edit) @84   6 years chronos * Added: Ability to move view to the left and right by one period and …
(edit) @83   6 years chronos * Fixed: Install correctly .htaccess file.
(edit) @82   6 years chronos * Fixed: Wrong function call in postinst and postrm deb scripts.
(edit) @81   7 years chronos * Modified: Updated project home page links. * Fixed: Remove rows with …
(edit) @80   7 years chronos * Added: Upgrade code to rename columns to have first capital name in …
(edit) @79   7 years chronos * Fixed: Do not include non-existing files.
(edit) @78   7 years chronos * Modified: Admin page converted to Admin module.
(edit) @77   7 years chronos * Modified: Write error message also to error log file. * Fixed: …
(edit) @76   7 years chronos * Added: Basic Ubuntu packaging files.
(edit) @75   7 years chronos * Fixed: Do not start session for new value addition.
(edit) @74   7 years chronos * Modified: Do not start session if new measured value is added over …
(edit) @73   7 years chronos * Added: Updated SQL initialization file for data table.
(edit) @72   7 years chronos * Fixed: Error if exact time range was specified.
(edit) @71   7 years chronos * Added: Allow add new values with specified Time parameter. * …
(edit) @70   7 years chronos * Added: Missing Measure Page file. * Added: Measure module table SQL …
(edit) @69   8 years chronos * Modified: Use object oriented approach for page drawing using …
(edit) @68   8 years chronos * Fixed: Check also IP address of allowed host name in add script. …
(edit) @67   8 years chronos * Added: Preparation for automatic database structure update.
(edit) @66   8 years chronos * Moved: Measure scripts should be part of client, not statistic web …
(edit) @65   8 years chronos * Added: Comment to Measure methods.
(edit) @64   8 years chronos * Modified: Basic application related code moved from Global.php to …
(edit) @63   8 years chronos * Renamed files to new names with first letter big. * Removed: Old …
(edit) @62   8 years chronos * Modified: stat_functions changed to PHP class.
(edit) @61   8 years chronos * Added: Used ErrorHandler class Common package. * Removed: Unused files.
(edit) @60   9 years chronos * Moved old branch as trunk.
(edit) @59   9 years chronos * Moved trunk as mvc branch.
(edit) @58   9 years chronos * Fixed: Including current year in time range selection.
(edit) @57   9 years chronos * Fixed: Allow to select up to curent year in time range selection.
(edit) @56   9 years chronos * Added: Version information. * Modified: Used newest Database class. …
(edit) @55   9 years chronos * Added: Package Common.
(edit) @54   9 years chronos * Modified: Show configured title as page title text.
(edit) @53   9 years chronos * Fixed: Switching measures from list of available graphs.
(edit) @52   9 years chronos * Modified: Used newer separate PrefixMultiplier class for value rounding.
(edit) @51   9 years chronos * Modify: If measure not found then use default one.
(edit) @50   9 years chronos * Modified: Show graph, table and other controls horizontally …
(edit) @49   9 years chronos * Fixed: Use time() instead of NOW() in AddValue function. * Modified: …
(edit) @48   9 years chronos * Created new branch from old but still used version
(edit) @47   9 years chronos * Odstraněno: Zbytečná PHP ukončovací značka "?>" z konce všech souborů.
(edit) @46   9 years chronos * Opraveno: SQL aktualizace 40 plus chybějící tabulka MeasureMethod. * …
(edit) @45   14 years george * Přidáno: Kontrolér pro přidávání nových hodnot. * Opraveno: …
(edit) @44   14 years george * Přidáno: Třída pro provádění odměrů na straně klienta. * Přidáno: …
(edit) @43   14 years george * Upraveno: Skripty pro načítání hodnot byly pročištěny a přepsány na …
(edit) @42   14 years george * Upraveno: Přepracován základový webový systém
(edit) @41   14 years george * Přidáno: Zdrojové kódy ukázkového programu pro plnění údajů v Delphi.
(edit) @40   14 years george * Upraveno: Struktura souborů projektu přepracována na systém MVC.
(edit) @39   15 years george * Upraveno: Funkce pro zjištění zátěže CPU nyní uchovává poslední stav …
(edit) @38   15 years george * Odstraněno: Předchozí složky.
(edit) @37   15 years george Změna rozvržení složek na klasický styl trunk, branches a tags. …
(edit) @36   15 years george * Upraveno: Funkce pro přidávání hodnot a vytváření ceche úrovní byla …
(edit) @35   15 years george * Upraveno: Malé změny ve funkci pro přidávání záznamů.
(edit) @34   15 years george * Přidáno: Ukázkový skript pro kompletní statististiky serveru …
(edit) @33   15 years george * Přidáno: Funkce pro měření teploty procesoru.
(edit) @32   15 years george * Přidáno: Funkce SystemUptime. \n* Upraveno: Funkce CheckPortStatus
(edit) @31   16 years george Upraveno: Přepracování a pročištění skriptů.
(edit) @30   16 years george Oprava měřících skriptů
(edit) @29   16 years george Odstraněn duplicitní soubor style.css.
(edit) @28   16 years george Upraveno: Změna kódování stránek na UTF-8. Přidáno: Verze 3.1 v sekci …
(edit) @27   16 years george Přepracováno: Skripty pro měření a vkládání informací do databáze.
(edit) @26   16 years george Přidány další měřící funkce.
(edit) @25   16 years george Upraveno: Změna načítání údajů WoW serveru z databáze z mangos na …
(edit) @24   16 years george Přidáno: SQL inicializační skripty. Upraveno: Aktualizace sekce …
(edit) @23   16 years george Opraveno: Výška obrazků byla 14 pixelů větší než graf původně kvůli …
(edit) @22   16 years george Omezení timeoutu na 1 sekundu
(edit) @21   16 years george Oprava: Funkce Errorhandler přesunuta mezi globální
(edit) @20   16 years george Oprava
(edit) @19   16 years george Oprava: Odstranění duplikátu funkce Ping
(edit) @18   16 years george Přidáno: Měření pingu na nix.cz
(edit) @17   16 years george Upraveno: Rebuild skript pro přestavění jednotlivých měření.
(edit) @16   16 years george Upraveno: Zvýšení max a min rozsahu pro použití databázového 64bit …
(edit) @15   16 years george Oprava: Globální položka $Database nebyla zpřístupěná.
(edit) @14   16 years george Oprava: Funkce pro přestavbu cache.
(edit) @13   16 years george Přidáno: Stránka pro přidání nového měření a implicitní hodnoty pro …
(edit) @12   16 years george Oprava
(edit) @11   16 years george Oprava chyby
(edit) @10   16 years george Oprava překlepu.
(edit) @9   16 years george Oprava funkce přidání nové položky
(edit) @8   16 years george Oprava kontroly adresy počítače.
(edit) @7   16 years george Opraveno načítání infrormací o počítači do databáze. Přidána sekce vývoje.
(edit) @6   16 years george Přepracovaná vývojová verze s oddělenými datovými tabulkami a různými …
(edit) @5   16 years george Přepracovaná vývojová verze s oddělenými datovými tabulkami a různými …
(edit) @4   16 years george Práce na nové verzi. Přidány různé soubory.
(edit) @3   16 years george Přepracováno: Nově použití objektové třídy mysqli pro přístup k mysql …
(edit) @2   16 years george Přepracováno: Nově použití objektové třídy mysqli pro přístup k mysql …
(add) @1   16 years george Prvotní nactení
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.