wiki:WikiStart

Webová PHP statistika

Projekt slouží ke měření veličin v čase a prezentaci zaznamenaných hodnot v grafech pomocí Apache, MySQL a PHP.

Vlastnosti

 • Uchovávání všech změřených dat od začátku zaznamenávání
 • Ukládání pouze změn hodnot. Ukládání opakovaně stejné hodnoty neznamená stálé vkládání nových řádků do databáze.
 • Dynamická změna osy Y dle rozsahu zobrazovaných hodnot
 • Ruční volba rozsahu časové osy X. V intervalech jako poslední hodina, den, týden, měsíc, rok či dle zadaného časového rozsahu.
 • Záznam a zobrazování minima, průměru a maxima hodnot.
 • Automatické generování vyrovnávací paměti pro redukci načítaných dat při vykreslování dlouhých intervalů.
 • Podpora pro výpis tabulky pojmenovaných měřených veličin s jednotkami a popisy.
 • Odkaz na statický časový graf
 • Jednoduché vkládání měřených veličin ze vzdálených serverů přes URL (např. ?Module=Measure&Action=Add&MeasureId=1&Value=123.456). Díky tomu možnost načítání hodnot z různých platforem i malých vestavěných zařízení.
 • Podpora pro různé rozlišení generovaného grafu pomocí parametrů Width a Height v URL. (Ukázka: Malý Střední Velký)
 • Podpora pro interpolaci neměřených úseků pokud je stav veličiny nezávislý na měřícím systému. (Např. pokud se neměří venkovní teplota, neznamená to že je nulová)
 • Ukázkové klientské skripty pro měření v PHP a ukázková aplikace v Delphi.

Demo

http://stat.zdechov.net/game/

Podobné projekty

Last modified 15 years ago Last modified on Nov 27, 2009, 7:34:02 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.