source: branches/mvc

Name Size Rev Age Author Last Change
../
Application 59   8 years chronos * Moved trunk as mvc branch.
Base 59   8 years chronos * Moved trunk as mvc branch.
measure_scripts 47   9 years chronos * Odstraněno: Zbytečná PHP ukončovací značka "?>" z konce všech souborů.
SQL 46   9 years chronos * Opraveno: SQL aktualizace 40 plus chybějící tabulka MeasureMethod. * …
index.php 512 bytes 47   9 years chronos * Odstraněno: Zbytečná PHP ukončovací značka "?>" z konce všech souborů.
Readme.txt 3.5 KB 59   8 years chronos * Moved trunk as mvc branch.
  • Property svn:ignore set to
    config.php
    .project
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.