Changeset 900


Ignore:
Timestamp:
Apr 10, 2024, 11:49:39 PM (3 months ago)
Author:
chronos
Message:
 • Fixed: More form input fields validation.
 • Modified: Code cleanup.
Location:
trunk
Files:
14 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/Application/UpdateTrace.php

  r893 r900  
  29782978}
  29792979
   2980function UpdateTo900($Manager)
   2981{
   2982  $Manager->Execute('ALTER TABLE `ExportTask` CHANGE `TimeQueued` `TimeQueued` DATETIME NULL;');
   2983  $Manager->Execute('ALTER TABLE `ExportTask` CHANGE `Progress` `Progress` DOUBLE(5,2) NOT NULL DEFAULT "0";');
   2984}
   2985
  29802986class Updates
  29812987{
   
  30193025      873 => array('Revision' => 887, 'Function' => 'UpdateTo887'),
  30203026      887 => array('Revision' => 892, 'Function' => 'UpdateTo892'),
   3027      892 => array('Revision' => 900, 'Function' => 'UpdateTo900'),
  30213028    );
  30223029  }
 • trunk/Application/Version.php

  r898 r900  
  77
  88$Version = '1.0';
  9 $Revision = 898; // Subversion revision
  10 $DatabaseRevision = 891; // Database structure revision
  11 $ReleaseDate = strtotime('2023-04-03');
   9$Revision = 900; // Subversion revision
   10$DatabaseRevision = 900; // Database structure revision
   11$ReleaseDate = strtotime('2024-04-10');
 • trunk/Modules/Export/ExportOutput.php

  r894 r900  
  300300  if ($DbResult->num_rows == 0)
  301301  {
  302     $System->Database->query('INSERT INTO ExportTask (`Export` ,`TimeStart` ) VALUES ('.$ExportId.', NOW())');
   302    $System->Database->query('INSERT INTO `ExportTask` (`Export`, `TimeStart` ) VALUES ('.$ExportId.', NOW())');
  303303    $System->ModuleManager->Modules['Log']->WriteLog('Zadání úlohy pro vygenerování DBC souboru', LOG_TYPE_DOWNLOAD);
  304304  }
 • trunk/Modules/Export/ProcessTask.php

  r899 r900  
  156156    $this->DeleteOldFiles($Export->TempDir.'CzWoW');
  157157
  158     // copy need files
   158    // copy needed files
  159159    $this->SetProgress(5);
  160160    echo('Copy files...'."\n");
 • trunk/Modules/Forum/Forum.php

  r893 r900  
  167167    $DbResult = $this->System->Database->query('SELECT * FROM `ForumThread` WHERE 1 ORDER BY `ID` DESC '.$PageList['SQLLimit']);
  168168    while ($Line = $DbResult->fetch_assoc())
   169    {
  169170      $Output .= '<div><span style="float:right;"><strong>'.$Line['UserName'].
  170     '</strong> - ('.HumanDate($Line['Date']).')</span> <a href="?Thread='.$Line['ID'].'">'.
  171     str_replace("\n", '', htmlspecialchars($Line['Text'])).'</a></div>';
   171        '</strong> - ('.HumanDate($Line['Date']).')</span> <a href="?Thread='.$Line['ID'].'">'.
   172        str_replace("\n", '', htmlspecialchars($Line['Text'])).'</a></div>';
   173    }
  172174    $Output .= '</div>'.$PageList['Output'];
  173175    return $Output;
 • trunk/Modules/Referrer/Referrer.php

  r893 r900  
  9393    $Output .= $BannerSmall.' &nbsp;&nbsp;<textarea rows="2" cols="30">'.htmlspecialchars($BannerSmall).'</textarea><br />';
  9494
  95     if ($User->Licence(LICENCE_ADMIN)) {
  96 
  97     $MonthAge = 3;
  98     $YesNo = array('Ne', 'Ano');
  99     $Output .= '<br/><strong>'.T('Servers referring to us').':</strong> <br />
  100     <div style="font-size: 10px;">Seznam je automaticky aktualizován a zobrazeny jsou servery, ze kterých přišli uživatelé během posledních třech měsíců řazený sestupně dle nejnovějších.</div><br />';
  101 
  102     if (!$User->Licence(LICENCE_ADMIN)) $Where = ' WHERE (`Visible`=1) AND (`Parent` IS NULL)';
  103     else $Where = '';
  104     $Query = 'SELECT *, (SELECT Web FROM `Referrer` AS T4 WHERE T4.Id = T3.Parent) AS ParentName '.
   95    if ($User->Licence(LICENCE_ADMIN))
   96    {
   97      $MonthAge = 3;
   98      $YesNo = array('Ne', 'Ano');
   99      $Output .= '<br/><strong>'.T('Servers referring to us').':</strong> <br />'.
   100        '<div style="font-size: 10px;">Seznam je automaticky aktualizován a zobrazeny jsou servery, ze kterých přišli uživatelé během posledních třech měsíců řazený sestupně dle nejnovějších.</div><br />';
   101
   102      if (!$User->Licence(LICENCE_ADMIN)) $Where = ' WHERE (`Visible`=1) AND (`Parent` IS NULL)';
   103        else $Where = '';
   104      $Query = 'SELECT *, (SELECT Web FROM `Referrer` AS T4 WHERE T4.Id = T3.Parent) AS ParentName '.
  105105        'FROM (SELECT *, '.
  106106        '(`Hits` + COALESCE((SELECT SUM(`Hits`) FROM '.
   
  111111        'WHERE (`T3`.`MaxDateLast` > (NOW() - INTERVAL '.$MonthAge.' MONTH))';
  112112
  113 
  114     $DbResult = $this->Database->query('SELECT COUNT(*) FROM ('.$Query.') AS T');
  115     $DbRow = $DbResult->fetch_row();
  116     $PageList = GetPageList($DbRow[0]);
  117 
  118     $Output .= $PageList['Output'].
  119     '<table class="BaseTable">';
  120 
  121     $TableColumns = array(
   113      $DbResult = $this->Database->query('SELECT COUNT(*) FROM ('.$Query.') AS T');
   114      $DbRow = $DbResult->fetch_row();
   115      $PageList = GetPageList($DbRow[0]);
   116
   117      $Output .= $PageList['Output'].
   118        '<table class="BaseTable">';
   119
   120      $TableColumns = array(
  122121        array('Name' => 'Web', 'Title' => T('Address')),
  123122        array('Name' => 'MaxDateLast', 'Title' => T('Last visit')),
  124123        array('Name' => 'TotalHits', 'Title' => T('Hits')),
  125     );
  126     if ($User->Licence(LICENCE_ADMIN))
  127     {
  128       $TableColumns[] = array('Name' => 'Visible', 'Title' => T('Visible'));
  129       $TableColumns[] = array('Name' => 'Parent', 'Title' => T('Parent'));
  130       $TableColumns[] = array('Name' => 'Description', 'Title' => T('Comment'));
  131       $TableColumns[] = array('Name' => 'LastIP', 'Title' => T('Last IP address'));
  132       $TableColumns[] = array('Name' => 'Action', 'Title' => T('Actions'));
  133     }
  134     $Order = GetOrderTableHeader($TableColumns, 'MaxDateLast', 1);
  135     $Output .= $Order['Output'];
  136 
  137     $Query .= $Order['SQL'].$PageList['SQLLimit'];
  138 
  139     $DbResult = $this->Database->query($Query);
  140     while ($Line = $DbResult->fetch_assoc())
  141     {
  142       $Output .= '<tr><td><a href="'.$Line['LastURL'].'">'.$Line['Web'].'</a></td>'.
   124      );
   125      if ($User->Licence(LICENCE_ADMIN))
   126      {
   127        $TableColumns[] = array('Name' => 'Visible', 'Title' => T('Visible'));
   128        $TableColumns[] = array('Name' => 'Parent', 'Title' => T('Parent'));
   129        $TableColumns[] = array('Name' => 'Description', 'Title' => T('Comment'));
   130        $TableColumns[] = array('Name' => 'LastIP', 'Title' => T('Last IP address'));
   131        $TableColumns[] = array('Name' => 'Action', 'Title' => T('Actions'));
   132      }
   133      $Order = GetOrderTableHeader($TableColumns, 'MaxDateLast', 1);
   134      $Output .= $Order['Output'];
   135
   136      $Query .= $Order['SQL'].$PageList['SQLLimit'];
   137
   138      $DbResult = $this->Database->query($Query);
   139      while ($Line = $DbResult->fetch_assoc())
   140      {
   141        $Output .= '<tr><td><a href="'.$Line['LastURL'].'">'.$Line['Web'].'</a></td>'.
  143142          '<td>'.HumanDate($Line['MaxDateLast']).'</td>'.
  144143          '<td>'.$Line['TotalHits'].'</td>';
  145       if ($User->Licence(LICENCE_ADMIN))
  146       {
  147         $Output .=
  148         '<td>'.$YesNo[$Line['Visible']].'</td>'.
  149         '<td>'.$Line['ParentName'].'</td>'.
  150         '<td>'.$Line['Description'].'</td>'.
  151         '<td>'.$Line['LastIP'].'</td>'.
  152         '<td><a href="?action=edit&amp;id='.$Line['Id'].'">'.T('Modify').'</a> '.
  153         '<a href="?action=spam&amp;id='.$Line['Id'].'">'.T('Spam').'</a></td>';
   144        if ($User->Licence(LICENCE_ADMIN))
   145        {
   146          $Output .=
   147          '<td>'.$YesNo[$Line['Visible']].'</td>'.
   148          '<td>'.$Line['ParentName'].'</td>'.
   149          '<td>'.$Line['Description'].'</td>'.
   150          '<td>'.$Line['LastIP'].'</td>'.
   151          '<td><a href="?action=edit&amp;id='.$Line['Id'].'">'.T('Modify').'</a> '.
   152          '<a href="?action=spam&amp;id='.$Line['Id'].'">'.T('Spam').'</a></td>';
   153        }
   154        $Output .= '</tr>';
  154155      }
  155       $Output .= '</tr>';
  156     }
  157     $Output .= '</table>';
  158     $Output .= $PageList['Output'];
  159 
   156      $Output .= '</table>';
   157      $Output .= $PageList['Output'];
  160158    }
  161159    return $Output;
   
  263261  }
  264262}
  265 
 • trunk/Modules/Translation/Comparison.php

  r893 r900  
  4747    if ($User->Licence(LICENCE_USER))
  4848    {
  49     $Output = 'Text je porovnáván vždy ku předešlému (vlevo). Změny jsou zvýrazněny <span class="edit">barvou.</span><br /><br />';
   49      $Output = 'Text je porovnáván vždy ku předešlému (vlevo). Změny jsou zvýrazněny <span class="edit">barvou.</span><br /><br />';
   50 
   51      $GroupId = LoadGroupIdParameter();
   52      $Table = $TranslationTree[$GroupId]['TablePrefix'];
  5053
  51     $GroupId = LoadGroupIdParameter();
  52     $Table = $TranslationTree[$GroupId]['TablePrefix'];
   54      if (array_key_exists('entry', $_GET))
   55      {
   56        $Textentry = $_GET['entry'];
   57        if ((array_key_exists('ID1', $_GET)) and ($_GET['ID1'] <> -1))  //porovnání pouze 2 textů
   58        {
   59          $TextID1 = $_GET['ID1'];
   60          $TextID2 = $_GET['ID2'];
   61          $WhereID = ' AND ((`'.$Table.'`.`ID` = '.$TextID1.') OR (`'.$Table.'`.`ID` = '.$TextID2.'))';
   62        } else $WhereID = '';
  5363
  54     if (array_key_exists('entry', $_GET))
  55     {
  56       $Textentry = $_GET['entry'];
  57       if ((array_key_exists('ID1', $_GET)) and ($_GET['ID1'] <> -1))  //porovnání pouze 2 textů
  58       {
  59         $TextID1 = $_GET['ID1'];
  60         $TextID2 = $_GET['ID2'];
  61         $WhereID = ' AND ((`'.$Table.'`.`ID` = '.$TextID1.') OR (`'.$Table.'`.`ID` = '.$TextID2.'))';
  62       } else $WhereID = '';
  63 
  64       $DataID = $this->Database->query('SELECT `'.$Table.'`.*, `User`.`Name` AS `UserName`, '.
   64        $DataID = $this->Database->query('SELECT `'.$Table.'`.*, `User`.`Name` AS `UserName`, '.
  6565          '`Language`.`Name` AS `LanguageName` '.
  6666          'FROM '.$Table.' LEFT JOIN `User` ON `User`.`Id` = `'.$Table.'`.`User` '.
  6767          ' LEFT JOIN `Language` ON `Language`.`Id` = `'.$Table.'`.`Language` '.
  6868          'WHERE `Entry` = '.$Textentry.' '.$WhereID.' ORDER BY `Language`');
  69       while ($Line[] = $DataID->fetch_assoc());
  70       array_pop($Line);
   69        while ($Line[] = $DataID->fetch_assoc());
   70        array_pop($Line);
  7171
  72       $Output .= 'Počet porovnávaných textů: <strong>'.count($Line).'</strong><br /> ';
   72        $Output .= 'Počet porovnávaných textů: <strong>'.count($Line).'</strong><br /> ';
  7373
  74       $Output .= '<strong>Číslo textu: <a href="http://www.wowhead.com/?quest='.$Textentry.'">'.$Textentry.'</a></strong>'.
   74        $Output .= '<strong>Číslo textu: <a href="http://www.wowhead.com/?quest='.$Textentry.'">'.$Textentry.'</a></strong>'.
  7575          '<table class="BaseTable">'.
  7676          '<tr><th>Přeložil</th>';
  77       foreach ($Line as $Index => $LineItem)
  78         $Output .= '<th>'.$LineItem['UserName'].'</th>';
  79       $Output .= '</tr>'.
   77        foreach ($Line as $Index => $LineItem)
   78          $Output .= '<th>'.$LineItem['UserName'].'</th>';
   79        $Output .= '</tr>'.
  8080          '<tr>'.
  8181          '<th>ID textu</th>';
  82       foreach ($Line as $Index => $LineItem)
  83         $Output .= '<td><a href="form.php?group='.$GroupId.'&amp;ID='.$LineItem['ID'].'">'.$LineItem['ID'].'</a></td>';
  84       $Output .= '</tr>'.
   82        foreach ($Line as $Index => $LineItem)
   83          $Output .= '<td><a href="form.php?group='.$GroupId.'&amp;ID='.$LineItem['ID'].'">'.$LineItem['ID'].'</a></td>';
   84        $Output .= '</tr>'.
  8585          '<tr><th>Převzato</th>';
  86       foreach ($Line as $Index => $LineItem)
  87         $Output .= '<td><a href="form.php?group='.$GroupId.'&amp;ID='.$LineItem['Take'].'">'.$LineItem['Take'].'</a></td>';
  88       $Output .= '</tr>'.
   86        foreach ($Line as $Index => $LineItem)
   87          $Output .= '<td><a href="form.php?group='.$GroupId.'&amp;ID='.$LineItem['Take'].'">'.$LineItem['Take'].'</a></td>';
   88        $Output .= '</tr>'.
  8989          '<tr><th>'.T('Language').'</th>';
  90       foreach ($Line as $Index => $LineItem)
  91         $Output .= '<td>'.T($LineItem['LanguageName']).'</td>';
  92       $Output .= '</tr>'.
   90        foreach ($Line as $Index => $LineItem)
   91          $Output .= '<td>'.T($LineItem['LanguageName']).'</td>';
   92        $Output .= '</tr>'.
  9393          '<tr><th>'.T('Version').'</th>';
  94       foreach ($Line as $Index => $LineItem)
  95         $Output .= '<td>'.GetVersionWOW($LineItem['VersionStart']).' - '.GetVersionWOW($LineItem['VersionEnd']).'</td>';
  96       $Output .= '</tr>';
  97       foreach ($TranslationTree[$GroupId]['Items'] as $Index => $TextItem)
  98       {
  99         $writethis = false;
  100         for ($i = 0; $i < count($Line); $i++)
   94        foreach ($Line as $Index => $LineItem)
   95          $Output .= '<td>'.GetVersionWOW($LineItem['VersionStart']).' - '.GetVersionWOW($LineItem['VersionEnd']).'</td>';
   96        $Output .= '</tr>';
   97        foreach ($TranslationTree[$GroupId]['Items'] as $Index => $TextItem)
  10198        {
  102           if ($Line[$i][$TextItem['Column']] <> '') $writethis = true;
  103         }
  104         if ($writethis)
  105         {
  106           $Output .= '<tr><th>'.$TextItem['Name'].'</th>';
   99          $writethis = false;
  107100          for ($i = 0; $i < count($Line); $i++)
  108101          {
  109             if ($i > 0)
   102            if ($Line[$i][$TextItem['Column']] <> '') $writethis = true;
   103          }
   104          if ($writethis)
   105          {
   106            $Output .= '<tr><th>'.$TextItem['Name'].'</th>';
   107            for ($i = 0; $i < count($Line); $i++)
  110108            {
  111               $Output .= '<td>';
  112               $Output .= str_replace("\n", '<br/>', $this->CompareString(htmlspecialchars($Line[$i][$TextItem['Column']]),htmlspecialchars($Line[$i - 1][$TextItem['Column']])));
  113               $Output .= '</td>';
  114             } else $Output .= '<td>'.htmlspecialchars($Line[$i][$TextItem['Column']]).'</td>';
   109              if ($i > 0)
   110              {
   111                $Output .= '<td>';
   112                $Output .= str_replace("\n", '<br/>', $this->CompareString(htmlspecialchars($Line[$i][$TextItem['Column']]),htmlspecialchars($Line[$i - 1][$TextItem['Column']])));
   113                $Output .= '</td>';
   114              } else $Output .= '<td>'.htmlspecialchars($Line[$i][$TextItem['Column']]).'</td>';
   115            }
   116            $Output .= '</tr>';
  115117          }
  116           $Output .= '</tr>';
  117118        }
  118       }
  119       $Output .= '</table>';
  120     } else $Output .= ShowMessage('Nebylo zadáno ID.', MESSAGE_CRITICAL);
  121   } else $Output .= ShowMessage('Porovnávat můžou pouze překladatelé!', MESSAGE_CRITICAL);
   119        $Output .= '</table>';
   120      } else $Output .= ShowMessage('Nebylo zadáno ID.', MESSAGE_CRITICAL);
   121    } else $Output .= ShowMessage('Porovnávat můžou pouze překladatelé!', MESSAGE_CRITICAL);
  122122
  123123    return $Output;
 • trunk/Modules/Translation/Form.php

  r893 r900  
  2828    $Table = $TranslationTree[$GroupId]['TablePrefix'];
  2929    if (array_key_exists('action', $_GET)) $Action = $_GET['action'];
  30     else $Action = '';
   30      else $Action = '';
  3131
  3232    if (array_key_exists('ID', $_GET))
   
  5050          foreach ($TranslationTree[$GroupId]['Items'] as $Index => $TextItem)
  5151            $Columns .= ' `Orig`.`'.$TextItem['Column'].'` as `Orig_'.$TextItem['Column'].'`, `Tran`.`'.$TextItem['Column'].'` as `'.$TextItem['Column'].'`,';
  52 
  5352
  5453          $sql = 'SELECT '.$Columns.' Tran.`Entry` FROM `'.$Table.'` as Tran';
   
  175174
  176175          if ($TranslationTree[$GroupId]['WowheadName'] != '')
  177             $WowheadLink = '<a href="http://www.wowhead.com/?'.$TranslationTree[$GroupId]['WowheadName'].
   176            $WowheadLink = '<a href="https://www.wowhead.com/?'.$TranslationTree[$GroupId]['WowheadName'].
  178177              '='.$LineAJ['Entry'].'">'.$LineAJ['Entry'].'</a>';
  179178          else $WowheadLink = $LineAJ['Entry'];
  180179
  181           $Output .= '<input type="hidden" name="entry" value="'.$LineAJ['Entry'].'" />
  182           <input type="hidden" name="user" value="'.$User->Id.'" />
  183           <input type="hidden" name="ID" value="'.$TextID.'" />
  184           <table class="BaseTable">
  185           <tr>
  186           <th>'.T('Text number').': '.$WowheadLink.'</th>
  187           <th>'.T('Not translated').'</th>
  188           <th>'.T('Translated').'</th>
  189           </tr>
  190           <tr>
  191           <th>'.T('Language').'</th>
  192           <td>'.T('Original').'</td>
  193           <td>';
   180          $Output .= '<input type="hidden" name="entry" value="'.$LineAJ['Entry'].'" />'.
   181            '<input type="hidden" name="user" value="'.$User->Id.'" />'.
   182            '<input type="hidden" name="ID" value="'.$TextID.'" />'.
   183            '<table class="BaseTable">'.
   184            '<tr>'.
   185            '<th>'.T('Text number').': '.$WowheadLink.'</th>'.
   186            '<th>'.T('Not translated').'</th>'.
   187            '<th>'.T('Translated').'</th>'.
   188            '</tr>'.
   189            '<tr>'.
   190            '<th>'.T('Language').'</th>'.
   191            '<td>'.T('Original').'</td>'.
   192            '<td>';
  194193          if ($Line['Language'] <> 0) $Language = $Line['Language'];
  195194          else if ($User->Id != 0)
   
  239238                if ($User->Licence(LICENCE_USER))
  240239                  $Output .= '<textarea rows="8" cols="40" onkeydown="ResizeTextArea(this)" class="textedit" id="'.$TextItem['Column'].'" name="'.$TextItem['Column'].'">';
  241                 $Output .=  htmlspecialchars($Line[$TextItem['Column']]);
   240                $Output .= htmlspecialchars($Line[$TextItem['Column']]);
  242241                if ($User->Licence(LICENCE_USER)) $Output .= '</textarea></td></tr>';
  243242              }
 • trunk/Modules/Translation/LoadNames.php

  r893 r900  
  33class PageLoadNames extends Page
  44{
  5   function ReplaceTranslated($orig,$tran,$Text,$ID,$Group)
   5  function ReplaceTranslated($orig, $tran, $Text, $ID, $Group)
  66  {
  77    $tran_replace = str_replace(' ','&nbsp;',htmlspecialchars($tran));
   
  2121  }
  2222
  23   function ReplaceNotTranslated($orig,$tran,$Text,$ID,$Group)
   23  function ReplaceNotTranslated($orig, $tran, $Text, $ID, $Group)
  2424  {
  2525    $orig_replace = str_replace(' ','&nbsp;',htmlspecialchars($orig));
   
  9696          }
  9797          //$LineAJ[$Column]
  98           return $this->ColorNames(htmlspecialchars($Text),$names);
   98          return $this->ColorNames(htmlspecialchars($Text), $names);
  9999    }
  100100
 • trunk/Modules/Translation/Save.php

  r893 r900  
  1818      // Get data for english original
  1919      $DbResult = $this->Database->query('SELECT * FROM `'.$Table.'` WHERE (`Entry`='.$SourceText['Entry'].') '.
  20           'AND (`Language` = '.Core::Cast($this->System)->Config['OriginalLanguage'].') AND (`VersionStart` = '.$SourceText['VersionStart'].') '.
  21           'AND (`VersionEnd` = '.$SourceText['VersionEnd'].')');
   20        'AND (`Language` = '.Core::Cast($this->System)->Config['OriginalLanguage'].') AND (`VersionStart` = '.$SourceText['VersionStart'].') '.
   21        'AND (`VersionEnd` = '.$SourceText['VersionEnd'].')');
  2222      if ($DbResult->num_rows > 0)
  2323      {
 • trunk/Modules/Translation/TranslationList.php

  r893 r900  
  257257
  258258    $Query = 'SELECT `T`.`ModifyTime`, `T`.`ID`, `T`.`Entry`, `T`.`VersionStart`, `T`.`VersionEnd`, '.
  259         '`T`.`'.$TranslationTree[$Filter['Group']]['Items'][0]['Column'].'`, '.
  260         '`User`.`Name` AS `UserName`, `User`.`ID` AS `UserId`, '.
  261         '`Language`.`Name` AS `LanguageName`, `TS`.`Version` AS `VersionStartText`, `TE`.`Version` AS `VersionEndText` '.
  262         'FROM `'.$Table.'` AS `T` '.
  263         'LEFT JOIN `User` ON `User`.`ID` = `T`.`User` '.
  264         'LEFT JOIN `Language` ON `Language`.`ID` = `T`.`Language` '.
  265         'LEFT JOIN `ClientVersion` AS `TS` ON `TS`.`BuildNumber` = `T`.`VersionStart` '.
  266         'LEFT JOIN `ClientVersion` AS `TE` ON `TE`.`BuildNumber` = `T`.`VersionEnd` '.
  267         'WHERE 1 '.$Filter['SQL'];
   259      '`T`.`'.$TranslationTree[$Filter['Group']]['Items'][0]['Column'].'`, '.
   260      '`User`.`Name` AS `UserName`, `User`.`ID` AS `UserId`, '.
   261      '`Language`.`Name` AS `LanguageName`, `TS`.`Version` AS `VersionStartText`, `TE`.`Version` AS `VersionEndText` '.
   262      'FROM `'.$Table.'` AS `T` '.
   263      'LEFT JOIN `User` ON `User`.`ID` = `T`.`User` '.
   264      'LEFT JOIN `Language` ON `Language`.`ID` = `T`.`Language` '.
   265      'LEFT JOIN `ClientVersion` AS `TS` ON `TS`.`BuildNumber` = `T`.`VersionStart` '.
   266      'LEFT JOIN `ClientVersion` AS `TE` ON `TE`.`BuildNumber` = `T`.`VersionEnd` '.
   267      'WHERE 1 '.$Filter['SQL'];
  268268
  269269    // Get total item count
  270     $DbResult = $this->Database->query('SELECT COUNT(*) FROM ('.$Query.') AS `TT`');
   270    $DbResult = $this->Database->query('SELECT COUNT(*) FROM ('.$Query.') AS `TT`');   
  271271    $DbRow = $DbResult->fetch_row();
  272272    $PageList = GetPageList($DbRow[0]);
   
  274274    $Output .= $PageList['Output'];
  275275    $TableColumns = array(
  276         array('Name' => 'ID', 'Title' => T('Number')),
  277         array('Name' => 'Entry', 'Title' => T('Item')),
  278         array('Name' => $TranslationTree[$Filter['Group']]['Items'][0]['Column'], 'Title' => T('Name')),
  279         array('Name' => 'VersionStart', 'Title' => T('From version')),
  280         array('Name' => 'VersionEnd', 'Title' => T('To version')),
  281         array('Name' => 'LanguageName', 'Title' => T('Language')),
  282         array('Name' => 'UserName', 'Title' => T('Translator')),
  283         array('Name' => 'ModifyTime', 'Title' => T('Date')),
   276      array('Name' => 'ID', 'Title' => T('Number')),
   277      array('Name' => 'Entry', 'Title' => T('Item')),
   278      array('Name' => $TranslationTree[$Filter['Group']]['Items'][0]['Column'], 'Title' => T('Name')),
   279      array('Name' => 'VersionStart', 'Title' => T('From version')),
   280      array('Name' => 'VersionEnd', 'Title' => T('To version')),
   281      array('Name' => 'LanguageName', 'Title' => T('Language')),
   282      array('Name' => 'UserName', 'Title' => T('Translator')),
   283      array('Name' => 'ModifyTime', 'Title' => T('Date')),
  284284    );
  285285
  286286    $Order = GetOrderTableHeader($TableColumns, 'VersionStart', 1);
  287287    $Output .= '<table class="BaseTable">'.
  288         $Order['Output'];
   288      $Order['Output'];
  289289
  290290    $DbResult = $this->Database->query($Query.' '.$Order['SQL'].' '.$PageList['SQLLimit']);
  291291    while ($Line = $DbResult->fetch_assoc())
  292292    {
   293      $Text = $Line[$TranslationTree[$Filter['Group']]['Items'][0]['Column']];
   294      if ($Text != null) $Text = htmlspecialchars($Text);
   295
  293296      $Output .= '<tr><td><a href="'.$this->System->Link('/form.php?group='.$Filter['Group'].'&amp;ID='.$Line['ID']).'">'.$Line['ID'].'</a></td>'.
  294297        '<td>'.$Line['Entry'].'</td>'.
  295         '<td>'.htmlspecialchars($Line[$TranslationTree[$Filter['Group']]['Items'][0]['Column']]).'</td>'.
   298        '<td>'.$Text.'</td>'.
  296299        '<td><a href="'.$this->System->Link('/client-version/?action=item&amp;id='.
  297300          GetVersionWOWId($Line['VersionStart'])).'">'.GetVersionWOW($Line['VersionStart']).'</a></td>'.
   
  317320    $Total = 0;
  318321    foreach ($TranslationTree as $Group)
   322    {
  319323      if ($Group['TablePrefix'] != '')
  320324      {
   
  326330        $Total += $Line[0];
  327331      }
  328       $Output .= '<tr><td><strong>'.T('Total').'</strong></td><td><strong>'.$Total.'</strong></td></tr>'.
  329           '</table>';
  330       return $Output;
   332    }
   333    $Output .= '<tr><td><strong>'.T('Total').'</strong></td><td><strong>'.$Total.'</strong></td></tr>'.
   334      '</table>';
   335    return $Output;
  331336  }
  332337
   
  338343    $GroupId = GetParameter('group', 0, true);
  339344    if ($GroupId == 0) $Output = ShowMessage('Skupina nenalezena', MESSAGE_CRITICAL);
  340     else {
   345    else
   346    {
  341347      $Table = $TranslationTree[$GroupId]['TablePrefix'];
  342348
  343349      $Output = '<h3>'.T('Basic text filtering').'</h3><br/>'.
  344           '<table class="BaseTable"><tr><th>'.T('Link').'</th><th>'.T('Description').'</th></tr>'.
  345           '<tr><td><a title="'.T('All texts available in group').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=4">'.T('All').'</a></td>'.
  346           '<td>'.T('Show all available original texts in group').'</td></tr>'.
  347           '<tr><td><a title="'.T('Translated texts, you can modify them here').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=2">'.T('Translated').'</a></td>'.
  348           '<td>'.T('Show only translated texts').'</td></tr>'.
  349           '<tr><td><a title="'.T('Untranslated texts').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=1">'.T('Untranslated').'</a></td>'.
  350           '<td>'.T('Not yet translated texts which need to be translated').'</td></tr>'.
  351           '<tr><td><a title="'.T('Unfinished texts').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=3">'.T('Unfinished').'</a></td>'.
  352           '<td>'.T('Texts marked as unfinished').'</td></tr>';
   350        '<table class="BaseTable"><tr><th>'.T('Link').'</th><th>'.T('Description').'</th></tr>'.
   351        '<tr><td><a title="'.T('All texts available in group').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=4">'.T('All').'</a></td>'.
   352        '<td>'.T('Show all available original texts in group').'</td></tr>'.
   353        '<tr><td><a title="'.T('Translated texts, you can modify them here').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=2">'.T('Translated').'</a></td>'.
   354        '<td>'.T('Show only translated texts').'</td></tr>'.
   355        '<tr><td><a title="'.T('Untranslated texts').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=1">'.T('Untranslated').'</a></td>'.
   356        '<td>'.T('Not yet translated texts which need to be translated').'</td></tr>'.
   357        '<tr><td><a title="'.T('Unfinished texts').'" href="?group='.$GroupId.'&amp;state=3">'.T('Unfinished').'</a></td>'.
   358        '<td>'.T('Texts marked as unfinished').'</td></tr>';
  353359
  354360      if ($User->Licence(LICENCE_USER))
   
  361367
  362368      $Output .= '<tr><td><form action="?group='.$GroupId.'&amp;entry=" method="post"><div>'.
  363           '<input type="text" name="text" size="8" />'.
  364           '<input type="submit" value="'.T('Search').'" />'.
  365           '</div></form>'.
  366           '</td><td>'.T('Search using text').'</td></tr>';
   369        '<input type="text" name="text" size="8" />'.
   370        '<input type="submit" value="'.T('Search').'" />'.
   371        '</div></form>'.
   372        '</td><td>'.T('Search using text').'</td></tr>';
  367373
  368374      $Output .= '<tr><td><form action="?group='.$GroupId.'&amp;text=" method="post"><div>'.
  369           '<input type="text" name="entry" size="8" />'.
  370           '<input type="submit" value="'.T('Search').'" />'.
  371           '</div></form>'.
  372           '</td><td>'.T('Show by datbase text ID').'</td></tr>';
   375        '<input type="text" name="entry" size="8" />'.
   376        '<input type="submit" value="'.T('Search').'" />'.
   377        '</div></form>'.
   378        '</td><td>'.T('Show by datbase text ID').'</td></tr>';
  373379
  374380      $Output .= '</table>';
   
  396402  function ShowList()
  397403  {
  398     $User = ModuleUser::Cast($this->System->GetModule('User'))->User;
   404    $User = ModuleUser::Cast($this->System->GetModule('User'))->User;   
  399405    $DbResult = $this->Database->query('SELECT COUNT(*) FROM `Group`');
  400406    $DbRow = $DbResult->fetch_row();
   
  448454    {
  449455      $Output = '<h3>Vložení nové překladové skupiny</h3>'.
  450           '<form action="?action=groupaddfinish" method="post">'.
  451           '<table>'.
  452           '<tr><td>Název:</td><td><input type="text" name="Name"/></td></tr>'.
  453           '<tr><td>Název tabulky v databázi:</td><td>Text<input type="text" name="TablePrefix"/></td></tr>'.
  454           '<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="add" value="Přidat"/></td></tr>'.
  455           '</table></form>';
   456        '<form action="?action=groupaddfinish" method="post">'.
   457        '<table>'.
   458        '<tr><td>Název:</td><td><input type="text" name="Name"/></td></tr>'.
   459        '<tr><td>Název tabulky v databázi:</td><td>Text<input type="text" name="TablePrefix"/></td></tr>'.
   460        '<tr><td colspan="2"><input type="submit" name="add" value="Přidat"/></td></tr>'.
   461        '</table></form>';
  456462    } else $Output = ShowMessage(T('Access denied'), MESSAGE_CRITICAL);
  457463    return $Output;
 • trunk/Modules/User/Profile.php

  r893 r900  
  3737
  3838    $Output .= '<h3>'.T('Exports').'</h3>'.
  39         $PageList['Output'];
   39      $PageList['Output'];
  4040
  4141    $TableColumns = array(
  42         array('Name' => 'TimeCreate', 'Title' => T('Creation time')),
  43         array('Name' => 'Title', 'Title' => T('Name')),
  44         //  array('Name' => 'UserCount', 'Title' => 'Vybraných překladatelů'),
  45         //  array('Name' => 'GroupCount', 'Title' => 'Překladových skupin'),
  46         array('Name' => 'OutputType', 'Title' => T('Output type')),
  47         array('Name' => 'ClientVersion', 'Title' => T('Client version')),
  48         array('Name' => 'UsedCount', 'Title' => T('Output inspections')),
  49         array('Name' => '', 'Title' => T('Actions')),
   42      array('Name' => 'TimeCreate', 'Title' => T('Creation time')),
   43      array('Name' => 'Title', 'Title' => T('Name')),
   44      //  array('Name' => 'UserCount', 'Title' => 'Vybraných překladatelů'),
   45      //  array('Name' => 'GroupCount', 'Title' => 'Překladových skupin'),
   46      array('Name' => 'OutputType', 'Title' => T('Output type')),
   47      array('Name' => 'ClientVersion', 'Title' => T('Client version')),
   48      array('Name' => 'UsedCount', 'Title' => T('Output inspections')),
   49      array('Name' => '', 'Title' => T('Actions')),
  5050    );
  5151    $Order = GetOrderTableHeader($TableColumns, 'TimeCreate', 1);
   
  7373    }
  7474    $Output .= '</table>'.
  75         $PageList['Output'];
   75      $PageList['Output'];
  7676
  7777    $Output .= '<div style="text-align: center;"><a href="'.$this->System->Link('/export/').'">'.T('Export page').'</a></div>';
   
  141141  {
  142142    $Output = '';
   143    if (!is_numeric($_GET['user']))
   144    {
   145      $Output .= ShowMessage('Uživatel nenalezen', MESSAGE_CRITICAL);
   146      return $Output;
   147    }
  143148    $User = ModuleUser::Cast($this->System->GetModule('User'))->User;
  144149    $Query = 'SELECT `User`.`Name`, `UserTrace`.`LastLogin`, `UserTrace`.`LastIP`, '.
   
  177182        $Output .= T('Translator is using this rules:').'<br />';
  178183        $Output .= '<ul>';
  179         while ($UserTag = $DbResult->fetch_array()) {
   184        while ($UserTag = $DbResult->fetch_array())
   185        {
  180186          $Output .= ' <li>'.$UserTag['Text'].'</li>';
  181187        }
 • trunk/Modules/User/UserList.php

  r888 r900  
  2626        $Output .= '<h3>'.sprintf(T('Users in team %s'), htmlspecialchars($Team['Name'])).'</h3>';
  2727        $TeamFilter = ' AND (`Team`='.$_GET['team'].')';
  28       } else {
   28      } else
   29      {
  2930        $Output .= ShowMessage(sprintf(T('Team %d not found'), $TeamId), MESSAGE_CRITICAL);
  3031      }
   
  6970    }
  7071    $Output .= '</table>'.
  71         $PageList['Output'];
   72      $PageList['Output'];
  7273
  7374    return $Output;
 • trunk/Packages/Common/RSS.php

  r888 r900  
  3737        '      <title>'.htmlspecialchars($Item['Title'])."</title>\n".
  3838        '      <description>'.htmlspecialchars($Item['Description'])."</description>\n".
  39   '      <pubDate>'.date('r',$Item['Time'])."</pubDate>\n".
  40   '      <link>'.$Item['Link']."</link>\n".
   39        '      <pubDate>'.date('r',$Item['Time'])."</pubDate>\n".
   40        '      <link>'.$Item['Link']."</link>\n".
  4141        "    </item>\n";
  4242    }
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.