TimelineAug 25, 2009:

1:04 PM Changeset [77] by george
* Opraveno: Na některých místech kontrola oprávnění.
12:34 PM WikiStart edited by george
(diff)

Aug 24, 2009:

8:53 PM Changeset [76] by george
* Přidáno: Podpora pro oprávnění uživatelů a skupin. * Upraveno: V …
1:18 PM Changeset [75] by george
* Přidáno: Podpora pro překlad rozhraní. ¨

Aug 23, 2009:

9:38 PM Changeset [74] by george
* Přidáno: Zobrazení počítačů ve skupině. * Opraveno: Různé opravy …
7:02 PM Changeset [73] by george
* Upraveno: Přímé neHTML exporty přepracovány jako funkce Controlleru …
6:37 PM Changeset [72] by george
* Přidáno: Doplněny další Controllery.
6:14 PM Changeset [71] by george
* Upraveno: Znovu zprovozněny třídy HomePage, Server a User.
4:32 PM Changeset [70] by george
* Smazáno: Staré složky.
4:31 PM Changeset [69] by george
* Rozpracovaná verze. * Přeorganizována struktura souborů projektu. * …

Aug 9, 2009:

8:28 AM Changeset [68] by george
* Přidáno: Funkce pro aktualizaci počtu postav v seznamu světů.

Aug 8, 2009:

3:34 PM Changeset [67] by george
* Opraveno: Zpracování informací o selhání serveru a uložení do …

Aug 6, 2009:

8:46 AM Changeset [66] by george
* Upraveno: Generování nastavení světů.
8:37 AM Changeset [65] by george
* Opraveno: Editace a ukládání podrobného nastavení světů. * Opraveno: …

Aug 5, 2009:

2:44 PM Changeset [64] by george
* Přidáno: Odkaz na inicializaci čisté databáze.
8:06 AM Changeset [63] by george
* Přidáno: Funkce a skript pro aktualizaci stavových údajů. Bude …
7:30 AM Changeset [62] by george
* Opraveno: Při aktualizaci realmu neanačítat soubory databáze serveru …
7:28 AM Changeset [61] by george
* Přidáno: Další chybějící soubory s vývojové větve ve Free Pascalu.
7:27 AM Changeset [60] by george
* Přidáno: Zkušební vývojová větev v Free Pascalu.

Aug 4, 2009:

7:47 PM Changeset [59] by george
* Přidáno: Zobrazení standarního a chybového výstupu úloh.
7:21 PM Changeset [58] by george
* Opraveno: Zobrazení souboru realmlist.wtf pro servery. * Opraveno: …
5:32 PM Changeset [57] by george
* Opraveno: Dále posunuta funkčnost podpory více světů na server.
9:53 AM Changeset [56] by george
* Upraveno: Definice formulářů a tabulek ze souboru form_classes.php …

Aug 3, 2009:

11:39 PM Changeset [55] by george
* Upraveno: Kód pro zobrazování a obsluhu akcí rozdělen do …
8:44 PM Changeset [54] by george
* Přeorganizování složek a rozhození souborů do podsložek model, …
Note: See TracTimeline for information about the timeline view.