source:

Revision Log Mode:


Legend:

Added
Modified
Copied or renamed
Diff Rev Age Author Log Message
(edit) @95   8 years chronos * Upraveno: Soubory různých logických částí systému odděleny do …
(edit) @94   9 years chronos * Added: Primary key for PermissionAssignment table. * Fixed: …
(edit) @93   9 years chronos * Fixed: System variable as parameter to constructors of descendents …
(edit) @92   9 years chronos * Fixed: Table view missing System parameter.
(edit) @91   13 years george * Upraveno: Třída TWebServer oddělena do samostatné jednotky.
(edit) @90   13 years george Přidáno: Knihovny pro práci RSS, generování XML a HTML.
(edit) @89   13 years george * Opraveno: Chybné vytváření pojmenovaných objektů TEvent. * Opraveno: …
(edit) @88   13 years george * Upraveno: Nedokončené přepracování správy vláken. Použit systém …
(edit) @87   13 years george * Přidáno: Podpora pro ukládání serverových proměnných HTTP sezení. * …
(edit) @86   13 years george * Přidáno: Zobrazení ServerInfo. * Přidáno: Zpracování HTTP Cookies.
(edit) @85   13 years george * Opraveno: Načítat nastavení databáze z konfiguračního souboru.
(edit) @84   13 years george * Opraveno: Načítání XML konfigurace.
(edit) @83   13 years george Test větve DirectWeb na Linuxu
(edit) @82   13 years george * Přidáno: Výchozí zdrojové kódy pro http server ve free pascalu.
(edit) @81   13 years george
(edit) @80   13 years george * Opraveno: Chybějící include v souborech.
(edit) @79   13 years george * Přidáno: Třída pro přístup ke vzdálené konzoli.
(edit) @78   13 years george * Upraveno: Zrušeny samostatné include soubory a správně vloženy přímé …
(edit) @77   13 years george * Opraveno: Na některých místech kontrola oprávnění.
(edit) @76   13 years george * Přidáno: Podpora pro oprávnění uživatelů a skupin. * Upraveno: V …
(edit) @75   13 years george * Přidáno: Podpora pro překlad rozhraní. ¨
(edit) @74   13 years george * Přidáno: Zobrazení počítačů ve skupině. * Opraveno: Různé opravy …
(edit) @73   13 years george * Upraveno: Přímé neHTML exporty přepracovány jako funkce Controlleru …
(edit) @72   13 years george * Přidáno: Doplněny další Controllery.
(edit) @71   13 years george * Upraveno: Znovu zprovozněny třídy HomePage, Server a User.
(edit) @70   13 years george * Smazáno: Staré složky.
(edit) @69   13 years george * Rozpracovaná verze. * Přeorganizována struktura souborů projektu. * …
(edit) @68   14 years george * Přidáno: Funkce pro aktualizaci počtu postav v seznamu světů.
(edit) @67   14 years george * Opraveno: Zpracování informací o selhání serveru a uložení do …
(edit) @66   14 years george * Upraveno: Generování nastavení světů.
(edit) @65   14 years george * Opraveno: Editace a ukládání podrobného nastavení světů. * Opraveno: …
(edit) @64   14 years george * Přidáno: Odkaz na inicializaci čisté databáze.
(edit) @63   14 years george * Přidáno: Funkce a skript pro aktualizaci stavových údajů. Bude …
(edit) @62   14 years george * Opraveno: Při aktualizaci realmu neanačítat soubory databáze serveru …
(edit) @61   14 years george * Přidáno: Další chybějící soubory s vývojové větve ve Free Pascalu.
(edit) @60   14 years george * Přidáno: Zkušební vývojová větev v Free Pascalu.
(edit) @59   14 years george * Přidáno: Zobrazení standarního a chybového výstupu úloh.
(edit) @58   14 years george * Opraveno: Zobrazení souboru realmlist.wtf pro servery. * Opraveno: …
(edit) @57   14 years george * Opraveno: Dále posunuta funkčnost podpory více světů na server.
(edit) @56   14 years george * Upraveno: Definice formulářů a tabulek ze souboru form_classes.php …
(edit) @55   14 years george * Upraveno: Kód pro zobrazování a obsluhu akcí rozdělen do …
(edit) @54   14 years george * Přeorganizování složek a rozhození souborů do podsložek model, …
(edit) @53   14 years george * Přidáno: Funkce pro generování patchlistu. * Přidáno: Testovací …
(edit) @52   14 years george * Opraveno: Spuštěcí skript serverů start.sh spustí procesy emulátoru …
(edit) @51   14 years george * Opraveno: Při generování systémových úloh je nutno nastavovat …
(edit) @50   14 years george * Opraveno: Podpora pro spouštění skriptů z neurčených složek a …
(edit) @49   14 years george * Opraveno: Sledování uživatelů online.
(edit) @48   14 years george * Upraveno: Změna typu databáze z MyISAM na InnoDB a doplnění cizích …
(edit) @47   14 years george * Opraveno: Chyba zobrazení seznamu dostupných aktualizací.
(edit) @46   14 years george * Opraveno: Zobrazit chybu při pokusu o zobrazení neexistujícího …
(edit) @45   14 years george * Opraveno: Generování úloh pro stažení a překlad emulátorů. * …
(edit) @44   14 years george * Přidáno: Možnost upravit některé podrobné volby samotného emulátoru.
(edit) @43   14 years george * Přidáno: Spouštěcí skripty prostředí. * Upraveno: Doplněny pokyny do …
(edit) @42   14 years george * Přidáno: Podpora pro spouštění při startu a periodické zálohování.
(edit) @41   14 years george * Opraveno: Zobrazovat pouze zálohy daného uživatele. * Opraveno: …
(edit) @40   14 years george * Opraveno: Chyba načtení uptime serveru pokud chybí tato tabulka v …
(edit) @39   14 years george * Upraveno: Zobrazení více informací o serverech včetně počtu účtů, …
(edit) @38   14 years george * Opraveno: Odemčení serveru při dokončení zálohování. * Upraveno: …
(edit) @37   14 years george * Přidáno: Skript pro generování XML výstupu.
(edit) @36   14 years george * Opraveno: Uchovávat informaci o verzi databáze zálohy pro pozdější …
(edit) @35   14 years george * Upraveno: Zamykání a odemykání prostředků přímo z příkazů úloh. …
(edit) @34   14 years george * Přidáno: Uzamykání serverů a emulátorů pro vyloučení souběžných a …
(edit) @33   14 years george * Přidáno: Tabulka News pro uchování aktualit webu. Zobrazení aktualit …
(edit) @32   14 years george * Přidáno: Stránka zobrazení stavu systému. Přidán soubor třídy …
(edit) @31   14 years george * Opraveno: Obnova databáze ze zálohy. * Přidáno: Zobrazení tabulky …
(edit) @30   14 years george * Opraveno: Zobrazovat záznamy restartů pouze patřící k danému serveru.
(edit) @29   14 years george * Upraveno: Zobrazení přihlačovacího formuláře při odhlášení, při …
(edit) @28   14 years george * Přidáno: Zobrazení tabulky fronty úloh. Při akcích s vytvořením nové …
(edit) @27   14 years george * Přidáno: Textové informace o systému. * Přidáno: Sloupec verze emulátoru.
(edit) @26   14 years george * Upraveno: Doplněny další verze WoW klienta do tabulky Client až k …
(edit) @25   14 years george * Opraveno: Generovat uživatelské menu až po kontrole přihlášení a …
(edit) @24   14 years george * Upraveno: Zobrazení ladících záznamů restartů přepracováno na …
(edit) @23   14 years george * Přidáno: Neověřená funkce pro generování map a dbc souborů z …
(edit) @22   14 years george * Opraveno: Obnovena funkčnost formulářové položky typu …
(edit) @21   14 years george * Přidáno: Podpora stránkování obsahu tabulek. * Upraveno: …
(edit) @20   14 years george * Přidáno: Generování souboru realmlist.wtf. * Upraveno: Uchování …
(edit) @19   14 years george * Opraveno: Chyba Id při generování cesty pro spuštění mangos-worldd.
(edit) @18   14 years george * Opraveno: Cesta k načítání konfigurace mangosu pro ladící záznamy. * …
(edit) @17   14 years george * Opraveno: Načítání log souborů mangosu do databáze. * Přidáno: …
(edit) @16   14 years george * Přidáno: Funkce pro vytvoření zálohy a obnovení databáze ze zálohy. …
(edit) @15   14 years george * Přidáno: Nastavení parametrů gcc překladu emulátoru přes …
(edit) @14   14 years george * Opraveno: Obnova uživatelského hesla přes email. * Upraveno: …
(edit) @13   14 years george * Přidáno: Třídy pro datový formulářový typ soubor. * Přidáno: Obnoven …
(edit) @12   14 years george * Upraveno: Nezobrazovat HTML kód v ladícím výpisu SQL dotazů při …
(edit) @11   14 years george * Opraveno: Přidávání úloh z třídy Server a Emulator. * Přidáno: Třídy …
(edit) @10   14 years george * Upraveno: Použití vrstvy typového zobecnění práce s daty. * …
(edit) @9   14 years george * Odstraněno: Původní adresář souborů emulátorů. * Přidáno: Omezení …
(edit) @8   14 years george * Opraveno: Správné pořadí zpracování úloh. * Opraveno: Cesta k …
(edit) @7   14 years george * Upraveno: Počáteční struktura databáze.
(edit) @6   14 years george * Přidáno: Třída pro ladění chyb MaNGOSu. * Přidáno: Třída záznamu …
(edit) @5   14 years george * Přidáno: Třída Emulator pro zastřešení funkcí kolem emulátorů. * …
(edit) @4   14 years george * Přidáno: Zkušební formulář pro uložení nastavení serveru. * Přidáno: …
(edit) @3   14 years george * Přidáno: Pracovní vývojová verze webových stránek. * Přidáno: …
(edit) @2   14 years george * Přidáno: Počáteční návrh struktury databáze.
(add) @1   14 years george * Vytvoření základní struktury.
Note: See TracRevisionLog for help on using the revision log.