wiki:WikiStart

Vítejte v projektu WoW hosting

Tento projekt umožňuje vytvořit zázemí pro běh několika serverů hry World of Warcraft na jednom fyzickém či virtuálním serveru. Použita je platforma LAMP (Linux + Apache + MySQL + PHP) v kombinaci s WoW emulátorem MaNGOS. Pomocí webového rozhraní umožňuje systém vytvářet a spravovat uživatelské WoW servery.

Projekt je vytvářen dle filosofie free & open source software.

Vlastnosti systému

 • Podpora souběžného provozu více WoW serverů s různými verzemi emulátoru a databáze.
 • Webové rozhraní pro registraci uživatelů, vytváření a správu serverů.
 • Automatizované stahování a sestavení emulátoru
 • Prvotní import a následné aktualizace databáze.
 • Podpora periodického zálohování a ruční obnovení záloh.
 • Podpora pro ladění selhání a následných restartů emulátoru.
 • Podpora více světů(realms) v rámci jednoho serveru a přihlašovacího server(realmlistu)
 • Automatické zálohování a ruční obnova postav ze zálohy
 • Podpora pro skupinu fyzických serverů(cluster) a vzdálené propojení serverů

Plánováno

 • Časové grafy různých průběhů jako počtu online hráčů
 • Načítání logů emulátoru přímo do databáze a jejich zobrazování na webu
 • Propojení na vzdálenou konzolu emulátoru a možnost zasílat přes ni povely
 • Instalační a konfigurační stránka
 • Podpora pro modifikace emulátoru a databáze
Last modified 15 years ago Last modified on Aug 25, 2009, 12:34:58 PM
Note: See TracWiki for help on using the wiki.