source:

Name Size Rev Age Author Last Change
branches 1   12 years george * Vytvořena základní struktura.
tags 1   12 years george * Vytvořena základní struktura.
tools 3   12 years george * Přidáno: Převaděč mezi lang a po jazykovými soubory.
translation 13   12 years hajdam Překlad PO souboru - dokončení hrubého překladu
trunk 2   12 years george * Přidáno: Trunk revize 13719.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.