Changeset 968


Ignore:
Timestamp:
Apr 12, 2024, 9:43:27 PM (3 months ago)
Author:
chronos
Message:
 • Modified: Improved content of email with finance account state.
 • Added: Customer IS action to generate finance email into email queue.
Location:
trunk
Files:
7 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/Application/Version.php

  r967 r968  
  11<?php
  22
  3 $Revision = 967; // Subversion revision
   3$Revision = 968; // Subversion revision
  44$DatabaseRevision = 967; // SQL structure revision
  5 $ReleaseTime = strtotime('2024-03-06');
   5$ReleaseTime = strtotime('2024-04-12');
 • trunk/Modules/Customer/Customer.php

  r961 r968  
  4646      'ItemActions' => array(
  4747        array('Caption' => 'Klientská sekce', 'URL' => '/finance/platby/?i=#RowId'),
   48        array('Caption' => 'Email s vyúčtováním do fronty', 'URL' => '/finance/sprava/?Operation=SendPaymentEmail&amp;i=#RowId'),
  4849      ),
  4950    ));
 • trunk/Modules/Finance/Finance.php

  r967 r968  
  4242    $this->System->RegisterPage(['finance', 'platby'], 'PageFinanceUserState');
  4343    $this->System->RegisterPage(['finance', 'import'], 'PageFinanceImportPayment');
  44     $this->System->RegisterPage(['finance', 'zivnost'], 'PageFinanceTaxFiling');
   44    $this->System->RegisterPage(['finance', 'zivnost'], 'PageFinanceTaxFiling');   
  4545
  4646    $this->System->FormManager->RegisterClass('FinanceOperation', array(
 • trunk/Modules/Finance/FinanceModels.php

  r960 r968  
  4040    $DbResult = $this->Database->query('SELECT * FROM `FinanceBillingPeriod`');
  4141    while ($BillingPeriod = $DbResult->fetch_assoc())
   42    {
  4243      $this->BillingPeriods[$BillingPeriod['Id']] = $BillingPeriod;
   44    }
  4345
  4446    // Period parameter is not used as it have to be determined from item replacement
   
  6567
  6668    $DbResult = $this->Database->query('SELECT SUM(`MemberPayment`.`MonthlyInternet`) AS `MonthlyInternet`, '.
  67         'SUM(`MemberPayment`.`MonthlyTotal`) AS `MonthlyTotal` '.
  68         'FROM `MemberPayment` JOIN `Member` ON `Member`.`Id`=`MemberPayment`.`Member` WHERE `Member`.`Blocked`=0');
   69      'SUM(`MemberPayment`.`MonthlyTotal`) AS `MonthlyTotal` '.
   70      'FROM `MemberPayment` JOIN `Member` ON `Member`.`Id`=`MemberPayment`.`Member` WHERE `Member`.`Blocked`=0');
  6971    $Row = $DbResult->fetch_assoc();
  7072    $this->TotalInternetPaid = $Row['MonthlyInternet'];
 • trunk/Modules/Finance/Import.php

  r929 r968  
  66  {
  77    parent::__construct($System);
  8     $this->itle = 'Import plateb';
   8    $this->Title = 'Import plateb';
  99    $this->ParentClass = 'PageFinance';
  1010  }
   
  6868      array_shift($Data);
  6969      $Automatic = '';
  70       $Manual = '';
  7170      $Output = '<form action="?Operation=insert" method="post">';
  7271      $I = 0;
 • trunk/Modules/Finance/Manage.php

  r939 r968  
  3737      case 'RegenerateOperation':
  3838        $Output = $this->GenerateOperation('AND (Id='.$_GET['i'].')');
   39        break;
   40      case 'SendPaymentEmail':
   41        $Output = $this->SendPaymentEmail($_GET['i']);
  3942        break;
  4043      default:
   
  171174      $Period = $this->GetBillingPeriod($Member['BillingPeriod']);
  172175
  173       /* Check if need to produce new invoice for customer */
   176      // Check if need to produce new invoice for customer
  174177      if (($Period['MonthCount'] > 0) and ($Member['Blocked'] == 0) and
  175178        ($Period['From'] > $Member['BillingPeriodLastUnixTime']))
   
  195198        {
  196199          $InvoiceGroupId = INVOICE_GROUP_OUT;
  197         } else {
   200        } else
   201        {
  198202          $InvoiceGroupId = INVOICE_GROUP_IN;
  199203        }
   
  215219          $Output .= $this->SendPaymentEmail($Member['Id']);
  216220        }
  217         /* Update last billing day */
   221        // Update last billing day
  218222        $this->Database->update('Member', '`Id`='.$Member['Id'],
  219223          array('BillingPeriodLastDate' => TimeToMysqlDateTime($Period['To'])));
   
  346350  function SendPaymentEmail(string $MemberId, string $FileId = ''): string
  347351  {
   352    $Finance = &ModuleFinance::Cast($this->System->GetModule('Finance'))->Finance;
   353    $Finance->LoadMonthParameters(0);
   354
   355    if (!ModuleUser::Cast($this->System->GetModule('User'))->User->CheckPermission('Finance', 'Manage')) return 'Nemáte oprávnění';
  348356    global $Config;
  349357
   
  362370    $DbResult = $this->Database->select('Subject', '*', '`Id`='.$Config['Finance']['MainSubjectId']);
  363371    $MainSubject = $DbResult->fetch_assoc();
   372
   373    $DbResult = $this->Database->select('Company', '*', '`Id`='.$Config['Finance']['MainCompanyId']);
   374    $MainCompany = $DbResult->fetch_assoc();
  364375
  365376    $Period = $this->GetBillingPeriod($Member['BillingPeriod']);
   
  374385    if ($User['Email'] != '')
  375386    {
  376       $Title = 'Pravidelné vyúčtování služeb';
  377       $Content = 'Vyúčtovaní zákazníka <strong>'.$Subject['Name'].'</strong> zastoupeného uživatelem <strong>'.
   387      $Title = 'Pravidelné vyúčtování služeb '.$MainCompany['Name'];
   388      $Content = 'Dobrý den,<br/><br/>'.
   389        'Zasíláme vyúčtování klienta <strong>'.$Subject['Name'].'</strong> zastoupeného uživatelem <strong>'.
  378390        $User['Name'].'</strong> ke dni <strong>'.Core::Cast($this->System)->HumanDate(time()).'</strong>.<br/><br/>'."\n".
  379391        'Vaše aktuální služby: ';
   
  414426      'Pro aktuální informace, prohlížení elektronických dokladů a možnost změny údajů se prosím přihlaste na stránkách '.
  415427      '<a href="https://'.$Config['Web']['Host'].$Config['Web']['RootFolder'].'">https://'.
  416       $Config['Web']['Host'].$Config['Web']['RootFolder'].'</a>.<br /><br />'."\n";
  417 
  418       $Content .= '<br />Tento email je generován automaticky. V případě zjištění nesrovnalostí napište zpět.';
   428      $Config['Web']['Host'].$Config['Web']['RootFolder'].'</a>.<br/><br/>'."\n";
   429
   430      $Content .= '<br/>Tento email je generován automaticky. V případě zjištění nesrovnalostí prosím napište zpět.';
   431     
   432      $Content .= '<br/><br/>S pozdravem,<br/>'.$MainCompany['Name'].'<br/><a href="'.$MainSubject['WWW'].'">'.
   433        str_replace(array('https:', '/'), '', $MainSubject['WWW']).'</a>';
   434
  419435      ModuleEmailQueue::Cast($this->System->GetModule('EmailQueue'))->AddItem($User['Name'].' <'.$User['Email'].'>', $Title, $Content,
  420436         $Config['Web']['Admin'].' <'.$Config['Web']['AdminEmail'].'>');
 • trunk/Modules/Finance/Trade.php

  r929 r968  
  501501  {
  502502    $TimeDue = $Time + 15 * 24 * 3600; // 15 dnů
  503 
  504503  }
  505504}
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.