Changes between Version 3 and Version 4 of WikiStart


Ignore:
Timestamp:
Apr 15, 2019, 9:59:08 PM (2 years ago)
Author:
chronos
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • WikiStart

  v3 v4  
  1 = Centrála =
   1= ISP-Central =
  22
  3 Je otevřený webový administrační systém pro správu sítě napsaný v PHP a využívající databázi MySQL. Projekt je vyvíjen jako open source a je k dispozici zdarma.
   3Is open source web management system for ISP network management written in PHP and using MySQL/MariaDB database.
  44
  5 Některé obsažené funkce:
  6 * ERP a CRM funkce
  7 * Evidenci zákazníků, k nim přiřazených uživatelů a subjektů
  8 * Poskytované služby přiřazení k zákazníkům.
  9 * Skladová evidence
  10 * Fakturace a evidence plateb. Hromadné pravidelné generování a zasílání faktur.
  11 * Import plateb z Fio banky
  12 * Podporuje konfiguraci sítě pomocí routerů Mikrotik a jejich systému RouterOS. Také podporuje konfiguraci nastavení Linuxových serverů
  13 * Správu síťových zařízení, rozhraní, portů. Konfigurace domén a DNS serverů.
  14 * Správa aktualit
  15 * Napojení na Google Map API
   5Notable features:
   6* ERP and CRM functions
   7* Customer and their associated users and subjects management
   8* Supplied services assigned to customers
   9* Warehouse management
   10* Invoicing and payment management. Mass periodic invoice generation and emailing.
   11* Payments import from Fio bank
   12* Supports configuration of network using Mikrotik RouterOS. Can connect to Ubiquiti AirOS devices. Supports also Linux server services configuration.
   13* Network devices, interfaces, ports management. Domain and DNS server configuration.
   14* News management
   15* Connection to Google Map API
  1616
  17 = Příklad nasazení =
   17== Development ==
  1818
  19 * [http://centrala.zdechov.net/] - jako administrační systém sítě a intranetové stránky v síti ZděchovNET
   19* Source code is versioned with Subversion and it can be downloaded by execute:
   20{{{
   21svn checkout http://svn.zdechov.net/isp-central/trunk
   22}}}
   23
   24
   25* Latest Ubuntu packages can be downloaded from [https://code.launchpad.net/~chronoscz/+recipe/isp-central-daily Launchpad] page
   26
   27== Contact ==
   28
   29E-mail: Chronos <robie @ centrum.cz>
   30
   31= Example usage =
   32
   33* [https://centrala.zdechov.net/] - as administration system and intranet pages in ZděchovNET network