Changeset 1

Timestamp:
Oct 1, 2007, 9:11:12 AM (13 years ago)
Author:
george
Message:

První funkční verze. Jednoduchá analýza textového zdrojového kódu pomocí gramatických pravidel a zobrazení získaného stromu programu.

Files:
6 added
1 edited

 • /

  • Property svn:ignore
   •  

    old new  
    66*.dsk
    77*.cfg
    8 __history
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.